فروشگاه مقاله و پروژه دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

پشتیبانی از طریق گفتگوی زنده

تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان (40 صفحه word)

تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان (40 صفحه word) فهرست مطالب پيشگفتار  مقدمه فصل اول - تعليق ساده اجراي مجازات تعريف تعليق اجراي مجازات خصوصيات تعليق مجازات تعليق سابقه تاريخي تعليق مجازات تعليق ساده مجازات در نظامهاي كيفري بعد از جنگ بين الملل اول روش نوين تعليق مجازات در نظامهاي كيفري بعد از جنگ جهاني دوم سابقه تعليق اجراي مجازات در دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران اهداف تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق اهداف تعليق مجازات شراي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):